Strona główna » Polityka prywatności
Artyści, Marki, Producenci
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Zmiana języka
PolskiAngielski
Waluta
Systemy płatności
  • PayU
  • Przelewy24
  • CashBill

Polityka prywatności

Polityka prywatności (plików cookies) na wyczarovane.com


1. Zbieramy w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Dane adresowe klienta sklepu są przekazywane przez niego dobrowolnie i są wykorzystywane przez sklep tylko podczas wysyłki towaru.
3. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym naszego klienta. Przeznaczone są do korzystania ze stron sklepu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
4. Sklep wyczarovane.com jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
5. Wykorzystujemy pliki (cookies) w celu:

a) dopasowania zawartości sklepu do indywidualnych preferencji naszych klientów, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań klientów, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu sklepu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności naszej strony;

c) możliwości logowania do serwisu;

d) utrzymania logowania klienta na każdej kolejnej stronie sklepu.    
6. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony sklepu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.   
7. Klient może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
8. Jednocześnie informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej klienta mogą znacząco ograniczyć dostęp do niektórych funkcji sklepu.
9. Pliki (cookies) z których korzysta sklep (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) nie są udostępniane jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
10. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.


***

W myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu przedstawiamy politykę prywatności sklepu Wyczarovane.pl 
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest firma G & M Projekt Maciej Świtnicki mieszcząca się w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 13/63, będąca właścicielem sklepu internetowego, który jest dostępny pod adresem www.wyczarovane.pl  (dalej zwany „Administratorem” lub „Wyczarovane.pl”)
Kontakt do Administratora danych osobowych to:
e-mail: wyczarovane@o2.pl
telefon: +48 696 214 777 

JAKI JEST ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
Dane Osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).
Administrator danych przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia usług:
umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z oferty Wyczarovane.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane przez Wyczarovane.pl;
zakładania i zarządzania kontem lub kontami Klienta, oraz zapewnienia obsługi konta Klienta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży,
realizacji innych umów, zawartych między Wyczarovane.pl a Klientem,
obsługi reklamacji w przypadku jej zgłoszenia,
obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane ( email, poczta tradycyjna, formularz kontaktowy)
kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dane Osobowe mogą być wykorzystywane do marketingu bezpośredniego, w celu dostosowania treści reklamowych. Administrator danych nie podejmuje względem Klienta zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art.22 ust.1 i 4 Rozporządzenia RODO
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych Klienta dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wyczarovane.pl, tj.:
monitorowanie aktywności Klientów oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zamieszczanie ofert, dopasowanie reklam, dostosowywania kategorii ofert na podstawie aktywności Klientów na stronie www.wyczarovane.pl 
prowadzenie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego w zakresie oferty Wyczarovane.pl,
kontaktowanie się z Klientem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klienta - przez e-mail oraz telefon;
wsparcie dla usług kurierskich, ubezpieczenia zakupionego towaru,
zapewnienie obsługi usług płatniczych;
zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy dla Klientów;
prowadzenie badań i analiz w celu poprawy działania usług oraz przygotowania nowych ofert, oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb Klientów,
obsługa korespondencji, która nie jest bezpośrednio związana z wykonaniem umowy,
organizacja programów i akcji marketingowych, w których Klient bierze udział,
windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
prowadzenie analiz statystycznych;
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, kontrolnych i podatkowych. (wynikających z przepisów prawa).
zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www i aplikacji mobilnych;
organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych.

Wszystkie podawane dane przez Klienta są uznawane za poufne. Dane gromadzone za pośrednictwem formularzy kontaktowych wykorzystywane są w celach handlowych i marketingowych.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a.    przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
b.    zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c.    adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
d.    prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
e.    przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
f.    przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane Osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) (dalej zwane: „Rozporządzenie RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
Przekazanie danych jest dobrowolne w celu zawarcia transakcji, otrzymania oferty handlowej lub materiałów promocyjnych i marketingowych.
Aby móc zawrzeć i wykonać umowy zawierane z Klientem, , a tym samym świadczyć usługi, wymagamy podania następujących danych:
• imię, nazwisko, adres, adres e-mail, hasło, login, nr telefonu (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności)
Lub
adres email, login, hasło,  nr telefonu oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku  osób prowadzących działalność gospodarczą).
Jeśli z jakiegoś powodu nie otrzymamy  tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć
Umowy z Klientem
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy prosić Klienta o  podanie innych danych niezbędnych
np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Klient ma prawo do: 
prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich
przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu profilowaniu, w tym a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane Klienta są nieprawidłowe lub niekompletne,
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane Klienta nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane Klienta są nieprawidłowe
–można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; dane Klienta nie będą Administratorowi już potrzebne, ale mogą być potrzebne Klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie   danych Klienta odbywa się na podstawie gody Klienta lub umowy zawartej z Klientem oraz w przypadku gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W jakich sytuacjach można  się sprzeciwić wobec przetwarzania  danych osobowych?
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych można wnieść w przypadku:
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególnymi względami.
• dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Komu udostępniamy dane osobowe?
Dane osobowe Klienta udostępniamy stronom wspierającym Wyczarovane.pl w świadczeniu usług dla Klienta, czyli tym, które zapewniają usługi płatnicze, pocztowe, kurierskie, ubezpieczeniowe.
Możemy przekazać dane osobowe Klienta organom publicznym na ich prawnie uzasadnione żądanie.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe Klienta przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Klientem, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych.
Przechowujemy dane osobowe Klienta dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów i akcji marketingowych, w których można wziąć bezpośredni  udział – będziemy przetwarzać dane Klienta przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane osobowe przez okres, do którego Wyczarovane.pl jest  zobowiązane z mocy prawa.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można  wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak została wyrażona.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody.
 
 
Czy przekazujemy dane Klientów do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
Czy przetwarzamy dane osobowe Klientów automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa Klienta?
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby zainteresowanej  żadnych skutków prawnych.
Profilowanie danych osobowych przez Wyczarovane.pl polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań i potrzeb.

 


Przejdź do strony głównej
Furgonetka
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu